top of page
drop.jpg

 Photo by Fredrick Suwand on Unsplash

Aanbod voor teams

Vanuit het coachingsperspectief geef ik een aantal workshops binnen de ruime context zelfzorg en werkbaar werk. Als intervisiecoach faciliteer ik intervisie-processen binnen organisaties.
 

'Talk to yourself the way you’d talk to someone you love. Most of us shame, belittle, and criticize ourselves in ways we’d never think of doing to others.'   

Brené Brown

- ZELFZORG

Zelfzorg is de combinatie van zelfkennis - weten wat je nodig hebt, waar je grenzen liggen, welke signalen je lichaam je geeft - met zelfrespect om ernaar te handelen; dit alles overgoten met een sausje van mildheid voor jezelf. Sluit vriendschap met jezelf en aanvaard je zoals je bent. 

 

Werkbaar werk heeft te maken met de kwaliteit van werk. Werkbaar werk is werk dat boeit en je laat groeien. Het is werk dat in balans is met je privéleven.

Mogelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen:

  • Stress, overspannen, burn-out: wat is het? Hoe herken je het? Hoe voorkom je het?

  • Grenzen stellen

  • Timemanagement

  • Feedback geven en ontvangen

  • Veerkracht

  • ...

De workshops kunnen ook in samenspraak met het bedrijf vormgegeven worden.

Contacteer mij voor een gericht voorstel op maat.

oganisate A
organisatieB
contact

- INTERVISIE

Voor wie is intervisiecoaching zinvol?

  • Medewerkers leren samenwerken rond gezamenlijke doelstellingen en uitdagingen,  leren afspraken maken over gedrag en verantwoordelijkheden, bouwen interne netwerken en lerende omgevingen,…

  • Leidinggevenden kunnen in vertrouwen en veiligheid hun vaardigheden analyseren, cases bespreken met peers, diverse mogelijkheden onderzoeken om een case te benaderen, om nieuwe inzichten te krijgen en zo nodig een verandering na te streven.

  • Coaches vinden een klankbord, leren van elkaar en delen kennis en ervaring over cases.

 

 

Wens je intern binnen je organisatie een aantal medewerkers de opportuniteit bieden om te leren van elkaar aan de hand van concrete, brandend actuele situaties waarmee ze binnen hun rol worden geconfronteerd?

 

Dan bied ik als intervisiecoach het kader en faciliteer ik het proces om met de groep een duurzaam leerresultaat te bekomen. Contacteer mij voor een gericht voorstel op maat.
 

bottom of page